top of page
CHU外盒提案天地盒模擬.jpg

Chu aromatherapy | Packaging Design

 
 
 

Packaging Design - Hong Kong

畫面巧妙的以「chu -chu 」 狀聲詞的概念,希望能「在平靜的畫面,以優雅的節奏帶出愛自己的步調」,來自大自然對你的深吻,為嬌嫩肌膚做一場療育spa。

 
bottom of page